Regulamin

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania Użytkowników z serwisu cc1.pl dostępnego pod adresem www.cc1.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do usunięcia treści łamiące polskie prawo oraz ogólnie uważane za niewłaściwe lub nieetyczne.
  4. Usługodawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania serwisu.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług bez wcześniejszego uprzedzenia i podania powodu.
  6. Usługodawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam udostępnianą na stronach.